Edit concept Question Editor Create issue ticket

Синдром на Унверихт-Лундборг


Представяне

 • Клинично представяне Симптоми Данни за синдрома на Wolff-Parkinson-White могат да бъдат установени като асимптоматична находка при статичната електрокардиограма Синдрома може да предизвика поява на интермитентни симптоми при пациентите по време на тахикардичните[medicine-bg.net]
 • Много от представените симптоми не са пряко свързани със синдрома на ВЕИ, те се дължат на паралелни вторични или третични условия. Не е трудно да се определи къде свършва заболяването и започват усложненията му.[bul.ponsmedicaldiagnostics.com]
 • В 80% от случаите аритмиите са представени от реципрочни суправентрикуларни тахикардии. Предсърдно мъждене се появява в 15% от случаите, а предсърдното трептене се появява в 5% от случаите.[bg.healthcarestrategyconsulting.com]
 • Етапите на механизма за развитие на болестта, където всеки следващ етап ще бъде следствие от предишния, могат да бъдат представени, както следва: Митохондриален дефект, ензимна тубулопатия.[bul.easternhillshealth.com]

Лечение

 • Ако имате симптоми, лечението може да включва следното: катетърна аблация Най-честият начин на лечение, тази процедура унищожава допълнително електрически път в сърцето си.[allhealth.pro]
 • В идеалния случай лечението се провежда преди планирането на бременността.[bul.ponsmedicaldiagnostics.com]
 • WPW синдром лечение В отсъствието на пароксизмални аритмии, WPW синдромът не изисква специално лечение.[bg.healthcarestrategyconsulting.com]
 • Лечението се повтаря, за да се предотврати рецидив.[bg.iliveok.com]
 • Синдром Лечение на Фанкони Понякога NaHC03 или KNS03 или натриеви или калиеви цитрати. Понякога прием на калий препарати. С изключение на прихващане нефротоксичност, специфично лечение не съществува.[bg.gurushealth.ru]

Прогноза

 • […] с катетърна аблация, често се дава благоприятна прогноза.[bul.ponsmedicaldiagnostics.com]
 • Прогнозата при анемията на Фанкони е неблагоприятна. Прочетете за: Видове анемия[arsmedica.bg]
 • Генетичният риск за братя и сестри (братя и сестри) е 25%. [86], [87], [88], [89], [90], [91], [92] Прогноза Прогнозата на заболяването обикновено е свързана с тежки промени в бъбречния паренхим: пиелонефрит, тубулоинтерстициален нефрит, хронична бъбречна[bg.iliveok.com]
 • Прогноза и профилактика на WPW синдром При пациенти с асимптоматичен WPW синдром, прогнозата е благоприятна.[bg.healthcarestrategyconsulting.com]
 • Прогноза и превенция Прогнозата за алергичен субсепсис обикновено е благоприятна, но е необходимо внимателно проследяване на състоянието на пациентите, за да се избегне развитието на усложнения.[bul.easternhillshealth.com]

Етиология

 • Етиология Вродена аномалия. Кардиомиопатии. Аномалия на Ебщайн. Пролапс на митралната клапа. Вентрикуларен септален дефект.[medicine-bg.net]
 • Лечение на алергичен субсепсис Няма единна общоприета схема за лечение на патология поради недостатъчно проучена етиология и патогенеза.[bul.easternhillshealth.com]

Епидемиология

 • Епидемиология Около 150 случая годишно на 100 000 население. По често се среща при млади хора отколкото при възрастни. Честотата му намалява с възрастта поради загуба на проводимост в допълнителния път.[medicine-bg.net]
 • Епидемиология и причини Синдромът на Фанкони се среща във всички части на света, а честотата на появата му е един случай на 350 000 раждания. Това често е достатъчно, ако вземем предвид глобалния мащаб.[bg.puntomarinero.com]
 • Лечението включва възстановяване на дефицит на бикарбонат, както и лечение на бъбречна недостатъчност. [1], [2], [3] Епидемиология Синдромът на Фанкони се среща в различни региони на света.[bg.iliveok.com]
Разпределение по пол
Разпределение по възраст

Патофизиология

 • Патофизиология Патофизиологията на острото предсърдно мъждене включва мултиплена етиология и комплексни патофизиологични промени.[medicine-bg.net]
 • Причината за това състояние не е напълно разбрана от патофизиолозите, но нейните последствия са добре известни.[bg.puntomarinero.com]
 • Патофизиология на синдрома на Wolf-Parkinson-White (WPW) При синдрома на Wolf-Parkinson-White (WPW), възбуждането на миокарда се осъществява по два начина.[bg.northernillinoishealthplan.com]

Профилактика

 • Профилактика и прогноза За профилактика на първично заболяване преди бременност двойките с компрометирана фамилна анамнеза трябва да се подложат на медицинско и генетично консултиране.[bg.puntomarinero.com]
 • Профилактика на тромбоемболичните събития При повечето пациенти с остро настъпило предсърдно мъждене синусовият ритъм се възстановява спонтанно и не изискват придобиване на камерен контрол – това се наблюдава най-често в първите 24 часа след настъпване[medicine-bg.net]
 • При очни заболявания, окулист. [73], [74], [75], [76], [77], [78], [79], [80], [81] Показания за хоспитализация Показания за хоспитализация: изразени метаболитни нарушения и скелетна деформация. [82], [83], [84], [85] Предотвратяване Профилактика на първичен[bg.iliveok.com]
 • Прогноза и профилактика на WPW синдром При пациенти с асимптоматичен WPW синдром, прогнозата е благоприятна.[bg.healthcarestrategyconsulting.com]

Задайте въпрос

5000 Брой оставащи знаци Форматирайте текста, като използвате: # Heading, **bold**, _italic_. Не е разрешен HTML код.
С публикуването на този въпрос вие приемате условията вУсловия на услугата и Политика за поверителност.
• Използвайте точно и конкретно заглавие на вашия въпрос.
• Задайте конкретен въпрос и посочете възраст, пол, симптоми, тип и продължителност на лечението.
• Пазете поверителността на вашите данни и на данните на други хора. Никога не публикувайте пълни имена или данни за контакт.
• Неуместните въпроси ще бъдат изтривани.
• В спешни случаи се свържете с лекар, отидете в болница или се обадете на "Спешна помощ"!