Edit concept Question Editor Create issue ticket

Синдром на заключения човек


Лечение

 • В последния момент машината бе оборудвана с мобилна реанимация и уреди, а с режисьора пътуваха водещи реаниматори, единият от които бе началникът на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в Клиниката по неврохирургия в "Пирогов" д-р Николай[168chasa.bg]
 • Съществува лечение за дразнимото черво Основното лечение на дразнимото черво или СДЧ е насочено към хигиенно-диетичните мерки.[laboratoiresquinton.bg]
 • Лечение Основният принцип в лечението на пациентите със СДЧ е доброто взаимоотношение лекар/пациент, което включва изслушване, обучение и разяснения за естеството на заболяването, което въпреки хроничния си ход, подлежи на контрол.[medinfo.bg]
 • Медикаментозното лечение е със спазмолитици (за болката), пробиотици (без да се прекалява), билкови и хомеопатични препарати. В тежки случаи се включват и антидепресанти.[edna.bg]
 • Експериментално лечение Много изследователи считат, че лечението с антиоксидантни средства е успешно за болните от АЛС.[bg.wikipedia.org]

Прогноза

 • Тъй като се наблегна на прогнозата на заболяването тази класификация може да послужи за адекватен избор на оптимална терапия и индивидуализация на лечението.[credoweb.bg]
 • Има склонност към ранно метастазиране и е с по-лоша прогноза. 2. Чревен тип – тумор с екзофитен (полипоиден) растеж и добре отграничен. Има по-благоприятна прогноза.[arsmedica.bg]
 • Протичането, симптоматиката и прогнозата на болестта зависят от много фактори. От какаво се причинява? Върху стомашната лигавица въздействат както агресивни, така и протективни фактори.[medik.bg]
 • Прогнозата на стомашният лимфом е малко по добра от тази на стомашният карцином. Инфекцията с хеликобектер пилори се асоциира с развитието и на МАЛТ лимфом. Еродикацията на инфекцията води до регресия на МАЛТ лимфома при половината от пациентите.[medicine-bg.net]

Етиология

 • Синдромът на Korsakoff, индуциран от прекомерна употреба на алкохол е широко проучен, но информацията за неалкохолната етиология е много оскъдна. Едва наскоро стана ясно, че много пациенти развиват такъв вид Корсаков синдром.[medpedia.framar.bg]
 • Проданова Синдромът на дразнимото черво (СДЧ) е функционално нарушение с повтарящи се симптоми от страна на долен гастроинтестинален тракт с неясна етиология.[medinfo.bg]
 • Марина“ – Варна Етиология: Хроничния панкреатит е заболяване, което в 60 – 70% от случаите се свързва с абнормна алкохолна консумация.[mc-sanamedic.com]
 • Етиология: За възникването на стомашния карцином значение имат следните фактори: I. Екзогенни фактори: 1. Голямо значение има начина на хранене.[arsmedica.bg]
 • Остра абдоминална болка Остър абдомен Острият абдомен се дефинира като тежкостепенна абдоминална болка с неясна етиология, която продължава няколко часа, която представлява хирургична спешност.[medicine-bg.net]

Епидемиология

 • Епидемиология Честотата е между 0.1 на 1000 за мъжете и 0.07 на 1000 за жените. Рядко се наблюдава преди 50 годишна възраст. Най-често се наблюдава при 60-70 годишни пациенти.[medicine-bg.net]
 • Епидемиология Честотата на разпространение сред населението варира от 10 до 20% според различните автори, като зависи от културно-историческите и икономически условия на живот на различните популации, сред които се правят проучванията.[medinfo.bg]
 • Епидемиология: Стомашният карцином се среща по-често в Япония и Китай, докато в Западна Европа и САЩ разпространението му е по-ниско. У нас заболеваемостта е 24,6/100 000 население. Мъжете боледуват два пъти по-често.[arsmedica.bg]
Разпределение по пол
Разпределение по възраст

Патофизиология

 • […] промяна в честотата на изхожданията; • промяна във формата на изпражненията (твърди, кашави, течни или неоформени); • промяна в акта на дефекация (императивни позиви или чувство за недоизхождане); • слуз в изпражненията; • чувство за подуване на корема; Патофизиология[medinfo.bg]
 • Тази диференциация е повече от семантична и отразява различна патофизиология, диференциална диагноза и съответно лечение.[medicine-bg.net]

Профилактика

 • Профилактика: Периодични профилактични гастроскопии се налагат при рискови пациенти: с преканцерози, с хипо- и ахлорхидриа, наследствено обременени. Прочетете за: анатомия на стомаха[arsmedica.bg]

Задайте въпрос

5000 Брой оставащи знаци Форматирайте текста, като използвате: # Heading, **bold**, _italic_. Не е разрешен HTML код.
С публикуването на този въпрос вие приемате условията вУсловия на услугата и Политика за поверителност.
• Използвайте точно и конкретно заглавие на вашия въпрос.
• Задайте конкретен въпрос и посочете възраст, пол, симптоми, тип и продължителност на лечението.
• Пазете поверителността на вашите данни и на данните на други хора. Никога не публикувайте пълни имена или данни за контакт.
• Неуместните въпроси ще бъдат изтривани.
• В спешни случаи се свържете с лекар, отидете в болница или се обадете на "Спешна помощ"!