Edit concept Question Editor Create issue ticket

Психогенна кашлица


Представяне

 • Представени са психотропни агенти.[bg.iliveok.com]
 • • Какви други симптоми са представени? Медицинско лечение на кашлица: Лечението на кашлицата изисква да се постави на първо място правилната диагноза.[media.framar.bg]
 • Булингер (Bullinger 2008) настоява, че на сетивно ниво, хората с аутизъм „максимизират“ архаичните усещания, за да поддържат тонична мобилизация, а не използват за изследване сетивните си органи в ущърб на пространственото им представяне; че те имат тонично[movefeelplay.com]
 • В табл. 1 са представени някои характерни типове кашлица и асоциирани заболявания. Табл. 1.[prakticheska-pediatria.net]
 • Диагностичните алгоритми са представени на табл. 1. Диагностичната стойност на фиброоптична бронхоскопия (ФБС) в рутинната практика за хроничната кашлица е ниска - около 5%.[credoweb.bg]
Кашлица
 • Психогенна или емоционална кашлица Un психогенна кашлица Това е рядка причина за хронична кашлица при възрастни. Тази кашлица е упорита, нарушава ежедневните дейности и може да причини дългосрочна заболеваемост.[descubrir.online]
 • Психогенната кашлица е хронична суха кашлица, която няма доловима обективна причина, а се обуславя от емоционални и психични проблеми.[gpnews.bg]
 • Журналът CHEST дефинира и друг вид хронична кашлица, т.нар. необяснима кашлица като: кашлица без установена органична етиология, при която промените в поведенческата и психиатричната терапия не дават резултат.[inspiro-bg.com]
 • Говорим за феномена психогенна кашлица или така наречената кашлица от нерви, която се среща предимно при жените.[chudesa.net]
 • Психогенната (обичайно) кашлица - силен, суха, лай, често прилича на вик на диви гъски, или звука на рог кола.[bg.iliveok.com]

Обработка

 • Наблюдават се познавателни симптоми като затруднена концентрация, бавна обработка на информация, затруднение при вземане на решения, мисли за самоубийство.[mila.bg]

Лечение

 • И следователно изисква лечение. ЛЕЧЕНИЕТО на кашлица от нерви. Към такива пациенти се прилага по-специфичен подход. Целта на лечението е да се потисне така нареченият кашличен рефлекс. Това се постига с помощта на психотерапия.[chudesa.net]
 • Емоционално лечение на кашлица Лечението на емоционалната кашлица трябва основно да се бори с причината за проблема, било то депресивно състояние или ситуации на силен стрес, през който преминава пациентът.[descubrir.online]
 • Психогенната кашлица лечение при възрастни е да провежда психотерапия: индивидуална, поведенчески, семейство и т.н.[bg.iliveok.com]
 • Доказателствата, подкрепящи конкретни стратегии за дефиниране, диагностика и лечение на психогенна, хабитуална и тик кашлица са недостатъчни и с ниско качество.[inspiro-bg.com]
 • Въпреки че повечето деца с кашлица нямат тежко белодробно заболяване, кашлицата може да е обезпокоябаща и трудна за диагноза и лечение и може да повлиява неблагоприятно жизнеспособността на пациентите. 10% от децата с хронична кашлица страдат от психогенна[gpnews.bg]

Етиология

 • Журналът CHEST дефинира и друг вид хронична кашлица, т.нар. необяснима кашлица като: кашлица без установена органична етиология, при която промените в поведенческата и психиатричната терапия не дават резултат.[inspiro-bg.com]
 • Етиология Не е известна специфична етиология на аутизма, вероятно се касае за генитични фактори, които предизвикват неврологични и биологични дефицити в мозъка. Например аутопсионни и ЯМР данни показват аномалии в церебелума, хипокампа и амигдала.[medicine-bg.net]
 • Хронична кашлица При ХК различаваме следните причини: Пост инфекциозна етиология. Непродуктивна ХК – бронхиална хиперреактивност, бронхиална астма, АСЕ – инхибитори.[prakticheska-pediatria.net]
 • Етиология: • Основна причина за острата кашлица са рецидивиращите инфекции на горните дихателни пътища (ГДП) • Алергия и бронхиална астма • Белодробни инфекции като пневмония или остър бронхит • Хронична обструктивна белодробна болест (емфизем или хроничен[media.framar.bg]

Епидемиология

 • Епидемиология, патогенеза и клинична картина P. arruginosa причинява опортюнистични инфекции у пациенти с отслабен имунитет – след изгаряния, травматични наранявания, след хирургични интервенции, онкологично и хематологично болни и др.[lubopitko-bg.com]
 • Епидемиология Най-голямо клинично значение от рода притежава P. aeruginosa, който причинява инфекции в имунокомпрометирани пациенти.[medpedia.framar.bg]
 • Резултатите са показали спиране на инфекцията с РА при 80% от пациентите в сравнение с пациенти, които не са били третирани по този начин, като е наблюдавана и променена епидемиология на инфекцията, при която по-малко млади пациенти са били хронично инфектирани[lifewithcf.org]
 • Епидемиология Аутизма засяга около 600 деца от 100 000 здрави такива. Аутизма се развива най-често между 12 и 24 месец след раждането. Съотношението момчета/момичета е 4:1.[medicine-bg.net]
 • Епидемиология Налични са относително малко данни за разпространението на хроничната кашлица в детската възраст. Публикуваните към момента данни описват разпространение от 5% до 10% във възрастта 6-12 години.[medinfo.bg]
Разпределение по пол
Разпределение по възраст

Патофизиология

 • Патофизиология Налице са преки и непреки доказателства, че възрастта оказва влияние върху физиологичните домейни, които влияят на клиничните прояви на заболяванията, при които кашлицата е доминиращ симптом.[medinfo.bg]

Профилактика

 • Физиотерапия, Трудова терапия, Физическо възпитание, Психомотричност, Специално образование, Клинична психология или Хранене, възможността да продължат и задълбочат научните си познания и опит в адаптираната физическа активност, терапевтичното образование, профилактиката[zdravnoobrazovanie.com]
 • […] изясняване на причината, трябва да се намери комплексен подход, за да се отстрани: • Ако кашлицата се дължи на алергия към различни инхаланти (полени, тютюн и др.) е нужно детайлно проучване на състоянието на горни и долни дихателни пътища, непрестанна профилактика[media.framar.bg]
 • Предотвартяването на биофилмите може да стане чрез ранна агресивна антибиотична профилактика или терапия и провеждане на хронична супресивна терапия18.[inspiro-bg.com]

Задайте въпрос

5000 Брой оставащи знаци Форматирайте текста, като използвате: # Heading, **bold**, _italic_. Не е разрешен HTML код.
С публикуването на този въпрос вие приемате условията вУсловия на услугата и Политика за поверителност.
• Използвайте точно и конкретно заглавие на вашия въпрос.
• Задайте конкретен въпрос и посочете възраст, пол, симптоми, тип и продължителност на лечението.
• Пазете поверителността на вашите данни и на данните на други хора. Никога не публикувайте пълни имена или данни за контакт.
• Неуместните въпроси ще бъдат изтривани.
• В спешни случаи се свържете с лекар, отидете в болница или се обадете на "Спешна помощ"!