Edit concept Question Editor Create issue ticket

Плазмобластен лимфом


Представяне

 • Решението за лечение се основаваше на клинико-патологичното представяне и белязано доказателство за плазмецитична диференциация в туморните клетки.[bul.bioconus.com]
 • Седем случая, представени в устната кухина или назофаринкса и два случая, включват екстра-орално място (анус и надключични лимфни възли) (Таблица 1).[bul.webtechwork.com]
 • Лимеохние сме представени от малки и големи клетки. В същото време малки клетки не са непременно тумор. Класификация Смесените клетъчни лимфоми са хетерогенна група от неоплазми с различна прогноза.[bul.iexperiencehealth.com]

Обработка

 • Проучвания с проточна цитометрия бяха проведени като част от клиничната обработка на случаите.[bul.bioconus.com]

Лечение

 • Лечение и перспектива Лечението зависи от типа лимфом и степента, до която той достига. Индолентният или бавнорастящият лимфом може да се нуждае само от бдително чакане и без лечение.[bilkabg.com]
 • Терапевтичните цели са различни в зависимост от типа НХЛ При лечение на пациенти с DLBCL, излекуване на заболяването е крайната цел.1 Въпреки това, при около 40% от пациентите това не се постига, при което цел става контрола на заболяването.2 При пациенти[rochemd.bg]
 • Решенията на клиничната комисия са препоръчителни за всички лечебни заведения, провеждащи лечението или отделни компоненти (методи) от лечебната тактика, освен в случаите на поява на тежки нежелани събития (налагащи временно преустановяване на лечението[lib.znate.ru]
 • Това е важна информация за вземане на правилно решение относно програма за лечение. Подходите за лечение на начални (локални) стадии и общи стадии на лимфомите обикновено се различават.[bul.iexperiencehealth.com]
 • При НХЛ с ниска и междинна степен на малигненост може да се проведе лечение с интерферон. Лимфомите са подходящи за лечение с моноклонални антитела – Mabthera (Rituxitab).[arsmedica.bg]

Прогноза

 • Въпреки че ФЛ се смята за нелечим, възможностите за лечение се подобряват и пациентите могат да останат в ремисия свободна от терапия за дълги периоди от време.3 Прогноза На базата на наличните негативни прогностични фактори (напреднала възраст, увредено[rochemd.bg]
 • Етапи на лимфома Дифузна В - голям клетъчен лимфом, прогноза за оцеляване за 5 години с адекватно навременно лечение: благоприятна прогноза при 95% от пациентите; междинна прогноза - при 75% от пациентите; неблагоприятна прогноза при 60% от пациентите[bul.iexperiencehealth.com]
 • Какво е лечението и прогнозата? Видът, обемът и продължителността му се определят от вида на лимфома и стадия на заболяването. Провежда се лечение с кортикостероиди, цитостатици (самостоятелно или в цитостазни схеми) и лъчетерапия.[puls.bg]
 • В повечето случаи то е лечимо, но лечението и прогнозата варират между подтипове.[bilkabg.com]
 • […] и стадийни системи (риск-адаптирана терапия) б) етапите на лечение в) терапевтичния отговор г) еволюцията и фазите на болестта Чрез прилаганите методи се оформя терапевтична стратегия, уточнена от клиничната комисия и чиято основна цел е подобряване прогнозата[lib.znate.ru]

Етиология

 • Етиология, патогенеза. Клинични и морфологични характеристики, резултати, усложнения.[bul.iexperiencehealth.com]
 • Етиология: Фактори, повишаващи риска от развитие на НХЛ са: 1. Фактори на околната среда – йонизираща радиация, вредни химични вещества (бензоли, пестициди). 2. Генетично предразположение (фамилност). 3. Вроден и придобит имунен дефицит.[arsmedica.bg]

Профилактика

 • Под компетентност в Клиничната хематология се разбира устойчиво, адекватно, умело и качествено решаване на проблемите на диагностицирането, лечението, профилактиката и/или изучаването на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи, на хематологичните[lib.znate.ru]

Задайте въпрос

5000 Брой оставащи знаци Форматирайте текста, като използвате: # Heading, **bold**, _italic_. Не е разрешен HTML код.
С публикуването на този въпрос вие приемате условията вУсловия на услугата и Политика за поверителност.
• Използвайте точно и конкретно заглавие на вашия въпрос.
• Задайте конкретен въпрос и посочете възраст, пол, симптоми, тип и продължителност на лечението.
• Пазете поверителността на вашите данни и на данните на други хора. Никога не публикувайте пълни имена или данни за контакт.
• Неуместните въпроси ще бъдат изтривани.
• В спешни случаи се свържете с лекар, отидете в болница или се обадете на "Спешна помощ"!