Edit concept Question Editor Create issue ticket

Наследствен дефицит на фактор X


Представяне

 • Причините за тромбофилия са представени на Табл. 1 и се класифицират в следните две категории: 1. Наследствени форми на тромбофилия – дължат се на мутации на гени, кодиращи синтеза на фактори на кръвосъсирването или на ключови ензими у човека. 2.[medinfo.bg]
 • **88.91 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОЗЪК И МОЗЪЧЕН СТВОЛ **88.93 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРЪБНАЧЕН КАНАЛ нива: шийно гръдно поясно (лумбосакрално) гръбнак гръбначен мозък **88.97 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУГИ И НЕОПРЕДЕЛЕНИ[doctorbg.com]
 • Клинично представяне Симптоми Мегалобластна анемия поради дефицит на вит.В12: · Триадата от: (1) обща слабост; (2) сухо гърло и (3) перестезия представлява класическата презентация на болестта, при все че началните симптоми могат да варират много; неврологични[medicine-bg.net]
 • Референтните стойности на анализа на антитромбин III са представени в таблица 1. Таблица 1.[bg.smahealthinfo.com]
Епистаксис
 • Ефективни са при мукозно кървене (най-честата форма на кървене) от устата, носа (епистаксис) или менорагия. Може да се прилага самостоятелно или като допълваща терапия към DDAVP/факторен концентрат.[spisaniemd.bg]
Спонтанен кръвоизлив
 • Тежката форма на хемофилия често се съпровожда със спонтанни кръвоизливи (кървене, което не е свързано с травма или нараняване).[novonordisk.bg]
 • Клинично се представя с провокирани и спонтанни кръвоизливи по кожата и лигавиците. Диагнозата се поставя лабораторно по удълженото протромбиново време и ниското ниво на фактор 5 от 1-10%. Лечението се провежда с антихемофилна плазма. 4.[medpedia.framar.bg]
 • Клиничните прояви са спонтанни кръвоизливи в кожата, мускулите или меките тъкани, както и ексцесивно кървене по време на операции. Хемартрозата, която е типична за хемофилия А, е рядка при AHA.[spisaniemd.bg]
Продължително кървене
 • Такива могат да бъдат продължителното кървене, честите хеморагии, кървенето от венците или от носа, спонтанните екхимози, венозната тромбоза.[synevo.bg]

Обработка

Хиперхолестеролемия
 • Тютюнопушене Напреднала възраст Употреба на кокаин Фактори на околната среда Употреба на антифибринолитични препарати Травма, имобилизация Други Орални контрацептиви Предишни артериални тромбози Антифибринолитични препарати Атеросклероза, васкулит Ендотоксемия Хиперхолестеролемия[medinfo.bg]

Лечение

 • Лечението се провежда с плазма по 150 мл/дневно през месец за поддържане на терапевтичното ниво - фактор XIII има дълъг плазмен полуживот.[medpedia.framar.bg]
 • Тези кръвоизливи се контролират много трудно и не се повлияват от лечение с FVIII.[novonordisk.bg]
 • Основата за лечение на дефицита на антитромбин III е антитромботични средства. Ако има симптоми на тромбофилия, лечението е необходимо и това не се обсъжда.[bg.iliveok.com]
 • Лечението се състои във вливане на липсващия фактор на кръвосъсирване. Това може да се прави периодично в режим на профилактика или при нужда по време на кръвоизлив, в домашни условия или в болнично заведение.[jenatadnes.com]
 • Тестът е от голямо значение при проследяване на лечение с орални антикоагуланти. Чрез него лекуващият лекар може да проследи и модифицира терапевтичната доза.[synevo.bg]

Прогноза

 • Дълготрайната прогноза е добра при неусложнените случаи. Тя може да се влоши от вродени малформации или имунен дефицит.[raredis.org]
 • Прогнозата на заболяването е добра, при пациентите без други усложнения, вродени малформации или имунодефицитни състояния.[medpedia.framar.bg]
 • Противопоказания: – абсолютни: неспасяема пациентка или пациентка, при която спирането на кървенето не подобрява прогнозата; алергия към миши, хамстерови и говежди протеини – относителни: пациентка с анамнеза за тромбемболичен инцидент през последните[spisaniemd.bg]

Етиология

 • ЕТИОЛОГИЯ: Наследствената оротова ацидурия е изключително рядко заболяване, установено при единични случаи, разпръснати из целия свят. Ензимният дефект се унаследява автозомно рецесивно. Препоръчва се консултация с генетик.[raredis.org]
 • […] анемия поради фолатен дефицит: · Макроцитоза · Ниски нива на фолат и нормални на вит.В12, като при 10-20% от пациентите може да се очаква фалшиво положителни ниски нива на вит.В12 · Мукозна бледност · Глосит · Липсва абнормална неврологична находка Етиология[medicine-bg.net]
 • […] диагностикуми Вариабилна Няма Забавени резултати, скъпо изследване MRI При неубедителен дуплекс, при подозиране на пелвисни DVT, при подозиране на PE 95% Неинвазивен, високо акуратен тест, може да се ползва по време на бременност, установява различна етиология[medinfo.bg]
 • Норма при жените по време на бременност Анализ на цените Етиология на повишаване на антикоагуланта в кръвната плазма Антитромбин 3 се увеличава, причините за следните патологии: Хепатит в острата фаза на началото на патологията; Холестаза с остри признаци[bg.smahealthinfo.com]

Епидемиология

 • Появата на тази патология варира значително сред различните етнически групи. [1], [2], [3], [4], [5] Епидемиология на дефицита на антитромбин III В европейската популация честотата на дефицит на антитромбин III е 1: 2000-1: 5000.[bg.iliveok.com]
 • […] пациенти страдащи от хронични заболявания · Хроничния алкохолизъм води до нарушение във фолатния метаболизъм, повишена ескреция на фолат в урината, изчерпване на фолатните запаси в черния дроб и фолатна малабсорбция · Бедност: намален прием на фолати Епидемиология[medicine-bg.net]
Разпределение по пол
Разпределение по възраст

Патофизиология

 • Хирургичната операция води до отделяне на тъканни фактори и активация на коагулацията Патофизиология Патофизиологията на хиперкогулабилните състояния все още е неизвестна.[medicine-bg.net]

Профилактика

 • Препоръчва се ранно започване на профилактика с ниски дози ацетизал (АЦЕ) – 75-80 mg/дневно, веднага след позитивиране на теста за бременност. Някои автори съветват профилактиката да започне преконцепционно.[medinfo.bg]
 • В повечетослучаи профилактиката трябва да продължи и след излизането им от болницата.[medicine-bg.net]
 • Особено важна е профилактиката на ставните кръвоизливи, тъй като техните късни последствия са артроза и анкилоза на ставите. Противопоказани са средства, които потискат тромбоцитната агрегация, както и мускулните инжекции.[medik.bg]
 • 70%; Измерено чрез INR: норма при здрави пациенти – INR 0,8 – 1,2 Терапевтичен интервал при пациенти на орална антикоагулантна терапия: INR между 2.0 -3.0 ; Съществуват различни прицелни стойности на INR спрямо конкретните терапевтични цели и желаната профилактика[synevo.bg]
 • Това може да се прави периодично в режим на профилактика или при нужда по време на кръвоизлив, в домашни условия или в болнично заведение.[jenatadnes.com]

Задайте въпрос

5000 Брой оставащи знаци Форматирайте текста, като използвате: # Heading, **bold**, _italic_. Не е разрешен HTML код.
С публикуването на този въпрос вие приемате условията вУсловия на услугата и Политика за поверителност.
• Използвайте точно и конкретно заглавие на вашия въпрос.
• Задайте конкретен въпрос и посочете възраст, пол, симптоми, тип и продължителност на лечението.
• Пазете поверителността на вашите данни и на данните на други хора. Никога не публикувайте пълни имена или данни за контакт.
• Неуместните въпроси ще бъдат изтривани.
• В спешни случаи се свържете с лекар, отидете в болница или се обадете на "Спешна помощ"!