Symptoma

Печатни обозначения

Информация съгласно § 5 от Закона за електронната търговия и изискуемо от закона
разкриване съгласно § 24, 25 от Закона за медиите

Собственик и издател:

Symptoma GmbH
Neuhofen 5
4864 Attersee
Austria

Телефон: +43 662 458206
Имейл: [email protected]

Company Details

Главни изпълнителни директори:

Dr. med. univ. Jama Nateqi
Dipl.-Ing. Thomas Lutz

Регистрационен номер на компанията:

FN 323397i

Съд по търговска регистрация:

Landesgericht Wels

Идентификационен номер за данък върху продажбите (Идент. № по ДДС):

ATU65000358

Членства:

Wirtschaftskammer Salzburg
Wirtschaftskammer Oberösterreich

Предмет на дейност на компанията:

Предметът на дейности на компанията Symptoma GmbH е предоставянето на компютърни и интернет услуги.

Освен това Компанията има право да извършва предприема всякакви действия, трансакции и дейности, които са полезни или необходими за осъществяване предмета на дейност на компанията, в частност

Купуване и отдаване под наем на права за участие в други компании и корпорации, както и поемане на управлението и представителството на такива компании и партньорства; Създаване и управление на дъщерни дружества и клонове в държавата по регистрация и в чужбина.

Funding

EU Flag

Този проект е финансиран по програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" съгласно споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ № 830017