Всяка година 1,5 милиона живота биха могли да бъдат спасени
с правилната диагноза.

Кратко представяне на функциите

Въведете симптоми, година на раждане и пол на вашия пациент. Ще получите списък със съответстващи диференциални диагнози, подредени според тяхната вероятност за вашия пациент съгласно базата данни.

Използвайте Symptoma® навсякъде и по всяко време.


Проучванията и разработването на Symptoma® са осъществени с помощта на следните организации:

EU Flag
Този проект е финансиран по програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" съгласно споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ № 830017