Най-доброто и най-обещаващото решение за електронно здравеопазване за 2016 г- Европейска комисия -